divendres, 17 de maig de 2013

Interpretació d'un mapa topogràfic

Un mapa topogràfic, intenta representar un relleu real, una muntanya amb tot el seu volum...

en una superfície plana, en un paper...