dissabte, 31 de desembre de 2011

Sumes, restes, multiplicacions i divisions

Per practicar el càlcul amb sumes, restes, multiplicacions i divisions (tant d'una com de dues xifres)