divendres, 28 de desembre de 2012

La densitat


 1.- Si en un recipient ple d’aigua hi afegim un núvol dolç, surarà? Per què?
 2.- Si en un recipient ple d’aigua hi afegim un clau, surarà? Per què?
 3.- Per què un vaixell d’acer sura i no s’enfonsa? Quin element és imprescindible?
   
 Afegeix a la frase següent la paraula “més” o “menys” segons convingui:
 El vaixell en conjunt té una densitat ________petita que la del aigua i per això hi flota.