dissabte, 31 de desembre de 2011

Unitat 9: La població i les activitats econòmiques

El padró és un registre municipal en què s'inscriuen els habitants del municipi. El 1996 es va decidir, per llei, que el padró fos continu. Els avenços tecnològics permeten ara gestionar informàticament l'actualització del padró, que l'Institut Nacional d'estadística (INE) publica cada any. Consulta'l!